Powrót na główną stronę

 

NASZ STARGARD


   
  Zamieszczamy tu wcześniejsze teksty mówiące w rozmaity sposób o różnych aspektach życia naszego miasta. O sprawach zwykłych i niezwykłych, błahych i ważkich, bo jego byt właśnie z takich się składa. Niektóre z nich znajdziemy i pod innymi przyciskami ze strony głównej. Do pełnego tekstu dojdziemy klikając w tytuł.

 

Było, minęło - coś zostało - kwiecień 2024

 

Życie naszego miasta toczy się w różnych wymiarach. Stargard bezustannie, tak jak wszystko, zmienia się. Poza śladem w pamięci, różne chwile biegnącego czasu utrwalamy opisując je słowem lub obrazem. Robimy tak w życiu prywatnym, społecznym, zawodowym .... Jedną z form zostawiania śladów były kroniki. Nasz wspaniały kolega Zbigniew Lampart był człowiekiem szczególnie rozmiłowanym w kronikarstwie. Sam prowadził wiele kronik, ale nie tylko. Na początku obecnego wieku, krótko przed śmiercią, dokonał rzeczy wyjątkowej.

 

 

 

Piwnica TPS - rok jubileuszowy - grudzień 2023

 

To było tak. Zawiązane w 2000 roku Towarzystwo Przyjaciół Stargardu było początkowo bezdomne. Pierwsze zebrania odbywały się w różnych miejscach - głównie jednak w Młodzieżowym Domu Kultury. Po zorganizowaniu w 2002 roku przez TPS Centrum Informacji Turystycznej - również w jego siedzibie. Już wtedy była nas prawie pięćdziesiątka, więc - co oczywiste - było tam ciasno. Odczuwaliśmy potrzebę znalezienia czegoś większego i na stałe.

 

 

 

Stargard - na ile w metropolii? - październik 2023

 

Miasto Stargard wchodzi w skład powstałego w 2009 roku Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, organizacji skupiającej obecnie 15 samorządów (13 gmin, Starostwo Polickie i Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Urząd Marszałkowski). Chodzi w nim o inicjację i realizację wspólnych projektów - przede wszystkim infrastrukturalnych. Postępujące procesy urbanizacyjne, charakterystyczne dla obszarów metropolitalnych, rodzą problemy, które są lepiej rozwiązywane, jeżeli podejmowane są wspólnie przez samorządy skupione w tego typu stowarzyszeniach, stanowiących platformę do dyskusji, ustaleń i koordynacji działań.

 

 

 

Kolegiata, bazylika, katedra - wrzesień 2023

 

 "O wpół do ósmej do Stargardu przyjechaliśmy, co pięknym, wielkim i warownym jest miastem (...). Ma Stargard znakomitą glebę, wsi czternaście pod sobą i największy pożytek zbóż uprawa i piwa warzelnie mu dają; a gdyby rzeka taka była jaką w Szczecinie mają, miasto owo Szczecinowi w niczym by nie ustępowało. (...) na początek kościół Mariacki nam pokazali, tak wysoko sklepiony, żem podobnie wysokiego chyba jeszcze nie widział (...)" - pisał w 1617 roku Filip Hainhofer pochodzący z Augsburga marszand księcia pomorskiego Filipa II. Czytaj dalej 

 

 

 

Z życia TPS.            Zamiast sprawozdania - lipiec 2023

 

 

Jak zwykle w czerwcu mieliśmy walne zebranie. To moment ostatecznego podsumowania i oceny, przez szerokie gremium TPS, działań zarządu w ubiegłym roku. Sprawozdania przyjęto. Te finansowe jest już złożone w KRS. Raporty dotyczyły 2022 roku. Tu jednak - tak jak w lipcowym tekście w tamtym roku Nasze trzy grosze - chcemy zrobić krótki i pewnie niepełny przegląd naszych aktywności i zainteresowań - w okresie od tamtego lipca do minionego czerwca. ,

 

 

 

 

 

Z Torunia przez Gdańsk i Gotlandię do Stargardu - czerwiec 2023

 

 

Przez cztery dni (22-25 czerwca 2023 r.) odbywał się w Toruniu 43. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy - organizacji, do której należy ponad 200 miast z 11 krajów, przede wszystkim z basenu Bałtyku, ale i z Norwegii Holandii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Za rok podobna impreza zagości w Gdańsku (13-16 czerwca), za dwa lata w głównym mieście szwedzkiej Gotlandii -Visby (5-8 czerwca), a w 2026 roku gospodarzem 46. zjazdu będzie Stargard.

 

 

Dworzec - jedna z bram do miasta - marzec 2023

Jest nadzieja, że nasz stargardzki dworzec doczeka się gruntownego remontu. Istniała obawa, że po zakończeniu przebudowy stacji (peronów, wiaduktów, torów) budynek stacyjny wciąż będzie szpecił i przygasi efekt jaki ma przynieść ta modernizacja.  Taką obawę można znaleźć w tekście ze stycznia 2021 r. Jaki pejzaż? Co wokół stacji za rok, za dwa, za  trzy ...  Szczęśliwie sprawa remontu dworca posuwa się do przodu. W styczniu 2023 wybrano projektanta programu funkcjonalno-użytkowego, który poprzedza właściwą fazę projektową i sam remont. Przejście do tego etapu ma nastąpić jeszcze w tym roku. Przewiduje się, że cały remont zakończy się w końcu 2025 roku.

 

 

Zabytki z programem ochrony -grudzień 2022

 

Pod koniec października Rada Miejska uchwaliła Gminny Program Ochrony Zabytków na lata 2022-2025. Jest on  jakby fotografią stanu obecnego w tym obszarze i wskazówką do działań na najbliższe lata. Pewnie niewiele osób przeczytało ten dokument. Nie zauważyłem też żadnych dyskusji i wzmianek na ten temat w lokalnych mediach. A może warto, więc zachęcam, by przyjrzeć się mu bliżej.

 

 

Potrzeba empatii - listopad 2022

 

Z wartości, które mają dobroczynny wpływ na nasze wzajemne relacje, chyba największe znaczenie  ma empatia. Jej obecność w ludzkich postawach może powodować, że nasze życie może być znośniejsze, a poczucie wspólnoty mocniejsze. Dodatkowo zaliczana jest do najsilniejszych hamulców agresji w stosunkach międzyludzkich. TPS  chętnie podjęło inicjatywę posadzenia, na  wskazanym terenie Stargardzkich Plant, drzewa i nadania mu nazwy wybranej spośród wartości, które są dla nas ważne. Młody klon -  "Red Royal", którego zakup sfinansowaliśmy, rośnie już w tym miejscu i nosi właśnie imię EMPATIA.

 

 

Stargarderzy... - październik 2022

 

Z emocjonalnym zaangażowaniem patrzymy na nasze miasto. Żyjąc teraz staramy się zaprojektować i kształtować jego przyszłość. Wiele z tego co nas otacza ma swoje korzenie w przeszłości. Nie sposób zatem nie zauważyć jak wielki wpływ, na jego współczesny kształt, miały wieki działań tych, którzy nas poprzedzali. Kultywujemy pamięć o polskich pionierach, którzy po wojennej pożodze wskrzesili Stargard. Oprócz ruin, zastali tu miejsce, choć opuszczone i zniszczone, jednak bogate w liczne świadectwa nietuzinkowej historii i posiadające niewątpliwy, choć  przygaszony, potencjał. Sterani wojennymi przeżyciami i tułaczką, wybrali to miasto, jakże z początku nieprzyjazne i obce,  na swój dom.

,

 

 

Mała przechadzka - i radość, i troska   - wrzesień 2022

 

Stargard jak żywy organizm ma swoje możliwości i ograniczenia. Ma swoje blaski i cienie. Doświadcza radości i smutków. W życiu miasta spotykamy sprawy mniej lub bardziej istotne. Kiedy uwagę poświęcimy jednym i drugim, mamy szansę na  doświadczenie go w pełni.  

Stargard jest nam bliski i dlatego poza naszą konkretną aktywnością (nieco o tym w: "Nasze trzy grosze") staramy się poruszać różne tematy z jego życia. Zwykle nie mamy na nie bezpośredniego wpływu, ale mamy prawo do opinii. Oto zatem mała miejska przechadzka - krótki przegląd stanu niektórych spraw, których dotykaliśmy na naszej stronie.

 

Z życia TPS.            Nasze trzy grosze - lipiec 2022

 

 

 

Jesteśmy już po corocznej jeździe obowiązkowej - "walnym". Rok 2021 zamknięty. Papiery zatwierdzone i złożone. Uff!

Mamy wakacje. Może jeszcze jednak  warto spuentować czas od poprzedniej kanikuły. Przypomnimy te sprawy, w których są nasze trzy albo więcej groszy.

 

 

 

 

 

 

Dwadzieścia lat dla turystów i stargardzian  - czerwiec 2022

 

Na początku była idea. Chcieliśmy zmienić postrzeganie Stargardu, między innymi propagując jego powszechnie zbyt mało znane, bądź niedoceniane walory. Najpierw przez przywrócenie jego własnej, nieskażonej niczym, wyrazistej, prastarej nazwy. Jednocześnie staraliśmy się: samych stargardzian przekonać o wartości miasta, a innym pokazać jego urodę. Uczynić miasto bardziej znanym. Nazwać co nienazwane, bo dopiero wtedy, nawet gdy coś istnieje, dostaje właściwe życie - "osobowość". Tak więc doszło do opisania, wytyczenia, oznakowania i nazwania szlaku "Stargard Klejnot Pomorza". Wkrótce w  naturalny sposób musiało powstać miejsce, gdzie odwiedzający miasto mieliby możliwość skorzystać z tego czego turysta potrzebuje: informacji, zaopatrzenia się w pamiątki i różnorakiej pomocy. Tak by poczuł się życzliwie przyjętym gościem. 5 czerwca 2002 roku zostało oficjalnie  otwarte Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku Staromiejskim.

 

 

Dawne biblioteki stargardzkie. Genesis (czas tworzenia) i exodus (wymuszona diaspora) - kwiecień 2022

 

Wielu odwiedzających Stargard zaskakuje i zachwyca klasa stargardzkich zabytków. My sami jesteśmy świadomi ich wartości. Zaliczenie części z nich do ekskluzywnego grona zabytków - pomników historii, świadczy o formalnym uznaniu tego faktu. Ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że oprócz widocznych efektów kunsztu średniowiecznych budowniczych, Stargard mógł się szczycić niezwykłym zasobem bibliotecznym. Choć nie był przecież siedzibą biskupią, szkołę o statusie akademickim miał krótko, a miastem stołecznym był niewiele dłużej. Nie był też wielkim grodem, co w jakiś sposób tłumaczyłoby fenomen nagromadzonych przez wieki zbiorów.

 

 

 

 

 

Razem z Ukrainą - marzec 2022

 

Jest taki czas, kiedy jeden temat wypełnia wszystko. Trudno od niego uciec. Wszystko inne staje się mało ważne schodząc na dalsze plany. Właśnie teraz blisko nas podniósł łeb potwór, który wydawałoby się  w Europie odszedł już trwale do historii. U naszych sąsiadów jest prawdziwa wojna. Młode ukraińskie państwo doświadcza brutalnej napaści od sąsiada, w którym ciągle żywe są imperialne zakusy.  Doznają właśnie wszelkich potworności jakie ze sobą niesie wojna. Jej skutki mocno wpływają również na nasze życie.

Na tragedię Ukrainy pięknie zareagowała Polska, a już imponująco, w pełni spontanicznie nasi rodacy. Konkretnie i dzielnie, na powstałą sytuację, odpowiedziała  również nasza stargardzka społeczność.

 

 

 

 

Kościół Mariacki - artystyczny wyraz aspiracji średniowiecznego Stargardu - styczeń 2022 

Żadna stargardzka budowla nie przewyższa znaczeniem kolegiaty, a jej imponująca sylweta jest, obok Bramy Młyńskiej, ikoną naszego grodu. W tym roku mija 730 rocznica początku jej budowy. Choć jej kolejne partie dodawało jeszcze wiele następnych pokoleń powstała w końcu spójna, zachwycająca budowla. Stargardzka świątynia jest wyrazem wiary, ale i ambicji ówczesnych stargardzian. To również dzieło sztuki architektonicznej wyrastające ponad wiele innych podobnych dokonań okresu, w którym powstała, stając się jednocześnie dziełem ponadczasowym.

Mistrzowie realizujący to przedsięwzięcie czerpali pełnymi garściami z bogactwa rozwiązań jakie oferowała ówczesna epoka. Często  twórczo je przetwarzali, niejednokrotnie tworząc wzorzec dla naśladowców. Wzajemne inspiracje pochodziły czasami z miejsc zaskakująco egzotycznych.

 

 

 

Czar map - grudzień 2021 

Prezentowana od niedawna w naszym Muzeum Archeologiczno-Historycznym wystawa "Imago Pomeraniae w kartografii XVI-XVIII w."  pokazuje 30 historycznych map Pomorza. Krótko opowiada też o rozwoju kartografii europejskiej przed XIX wiekiem. Mamy więc okazję, by "popodróżować" po naszym regionie (w jego historycznych granicach) nie tylko - co oczywiste - w przestrzeni, ale i w czasie. A także poddać się czarowi i magii dawnych map.

 

 

Skarby rozproszone - październik 2021

Prawie pięćset lat był w samym sercu kościoła św. Jana.  Dla wielu pokoleń  był najważniejszym obiektem w świątyni.  Opowiadał, zdobił, zachwycał. Tak było do 1943 roku. Stargardzki poliptyk świętojański od miesiąca stanowi jeden z głównych eksponatów stałej wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie pt. "Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu". Można tam z nim pobyć, poczuć i odczytać historie opowiadane przez obrazy i rzeźby. Tak jak robiło to przez pięć wieków tysiące stargardzian. Spotkanie z tym dziełem budzi refleksję nad wydarzeniami, które spowodowały dramatyczne oddzielenie ołtarza od jego świątyni. Wraz z nią wraca żal. Jak wiele innych dzieł związanych ze Stargardem znajduje się dziś poza nim.

 

Co na ścianę? - wrzesień 2021

 

Wszystko gotowe. Dom już stoi. Mury, dach, stropy, podłogi, drzwi, okna....  I wtedy nadchodzi moment, gdy stajemy z myślą: Co na ścianę? Miasto to jakby nasz wspólny dom. Zadajmy więc sobie to samo pytanie myśląc o Stargardzie.

 

 

 

 

 

 

 

Na tropie gryfa - sierpień 2021

Towarzyszy pomorskiej ziemi już od ponad ośmiuset lat. Jest znakiem tej krainy, akceptowanym przez jej kolejnych mieszkańców. Jest jednym z symboli i naszej tożsamości. Jak to się stało, że tu przybył, osiadł i, mimo pokręconych losów Pomorza, nadal tu panuje?

 

 

O strategię dla Rynku - lipiec 2021

Rynek Staromiejski to serce naszego miasta. To jego jądro, wizytówka i esencja. Od ponad 750 lat. I nic tego zmieni. Prezentujemy tekst - mocne wołanie o to, by zrobić wszystko, żeby to miejsce tętniło życiem, tak jak na centrum przystało. Tekst bardzo osobisty i emocjonalny, ale wyrażający pragnienie wielu stargardzian. Jest wiele ważnych miejsc w Stargardzie. Ale żadne z nich nie zastąpi Rynku i przynależnych mu funkcji. Trzeba dążyć do tego, by było to miejsce z klimatem, gdzie chce się pobyć, z kimś spotkać, coś zobaczyć. By jak najczęściej tętniło życiem i przyjaznym gwarem. 

 

Turyście naprzeciw - czerwiec 2021

Co sprawia, że porzucamy wygodne domowe pielesze i ruszamy w świat? Powodów może być mnóstwo. Ciekawość poznania nowych miejsc, przyjemność doznania ekscytujących  wrażeń, radość spotkania interesujących ludzi. Skala oczekiwań ruszających w świat jest szeroka. Od adrenaliny wywoływanej przez ryzykowne i ekstremalne przeżycia po błogie, bezproblemowe, a nawet słodkie leniuchowanie.  Gdzie na tej palecie oczekiwań znajduje lub może się znajdować Stargard?

 

 

Stargard 2030 - przyjazny, atrakcyjny, ambitny - kwiecień 2021  

 

Trwa opracowywanie dokumentu Strategia Stargard 2030. Po przeprowadzonej Diagnozie dla Strategii opisującej sytuację w jakiej znajduje się nasze miasto, przygotowywana jest odpowiedź na wyzwania, które staną przed Stargardem w najbliższej dekadzie. Każdy mieszkaniec dostał możliwość odniesienia się do przedstawionych koncepcji. Wartość tego dokumentu będzie tym większa,  im bardziej  jego cele i przedstawione zadania aprobować będzie i przyswoi nasza miejska społeczność.

 

 

 

O czym mówią zabytki?     - luty 2021

 

Często zwykliśmy sądzić, że rozmaite formy lub detale otaczających nas zabytków to zaledwie „milczący świadkowie” lat, które bezpowrotnie minęły. Po co zatem je przywoływać? Po co wskrzeszać to, co zdawałoby się, już dawno umarło?

Okazuje się jednak, że zabytki mówią do nas ciągle. Dziś także jesteśmy adresatami tego, co mają nam do przekazania. Nie wierzycie?  Zapraszam na spacer po mieście i kilka opowieści. Niechaj zabytki przemówią…

 

 

 

JAKI PEJZAŻ? Co wokół stacji za rok, za dwa, za trzy ... - styczeń 2021

 

Jak wszystko dobrze pójdzie już po 2023 roku wszelkie niedogodności, jakie niesie trwający remont stacji kolejowej, znikną. Nie będziemy już odczuwać, że linia kolejowa dzieli miasto, że jest utrudniającą nam życie przeszkodą. Wszystkie cztery wiadukty staną się przyjazne nie tylko dla osób poruszających się pieszo lub samochodem. Zyskają przede wszystkim rowerzyści. Dzięki modernizacji będzie możliwe wygodne połączenie obecnych i przyszłych dróg rowerowych biegnących po obu stronach miasta. Poprawa funkcjonalności tego obszaru będzie znaczna i odczuwalna. To wszystko pięknie. Jaki jednak pejzaż ujrzymy?

 

Lekcja pokory - grudzień 2020

 

Jak grom z jasnego nieba. Znienacka - nagle i właściwie znikąd. Przykrył swym cieniem wszystko i wszystkich. Uderzając nawet w najpotężniejszych, ukazał bezradność i obnażył słabość naszej cywilizacji. Nadszedł jak niegdyś zjawiało się licho. Niedostrzegalny gołym okiem wirus - cząstka nie uznawana nawet za żywy organizm, kolejna kombinacja kwasu RNA - zdolna zainfekować, zaburzyć, zmusić do walki, a w licznych przypadkach zniszczyć organizm człowieka.

 

 

 

 

 

 

Wygodnie, ładnie i  godnie  - listopad 2020

 

W sylwestra minie 5 lat od czasu kiedy Stargard oficjalnie stał się znowu Stargardem. Sens zmiany był tak oczywisty, a "nowa-stara" nazwa tak naturalna, że szybko się przyjęła.  Rychło ulotniły się wszelkie strachy i wątpliwości. Jednak sam proces dojścia do tej chwili był dość trudny i długotrwały. Kilkanaście lat wysiłków i, w końcówce, sprzyjające sprawie  "okno czasowe" spowodowały, że starania zostały uwieńczone pełnym sukcesem.

 

To i owo - zabytkowo  - październik 2020

 

Stargard zabytkami stoi. One w dużym stopniu tworzą obraz również współczesnego miasta. Na 36 stargardzkich obiektów wpisanych do krajowego rejestru, kilka znajduje się w pierwszej lidze a dwa zespoły nawet w ekstraklasie. Z satysfakcją dostrzegamy, że jest to zauważane, choćby przez uznanie kolegiaty i zespołu fortyfikacji obronnych za Pomnik Historii. Dobrze,  że idą za tym pieniądze. Duże, ale jednak niewystarczające. Bo czas robi swoje.

 

 

Póki jeszcze się tli, podłóżmy pod kocioł. Trzeba pary - wrzesień 2020

 

Z wielu impulsów i uśmiechów losu, które doprowadziły Stargard do kształtu i oblicza, jaki ma dzisiaj, dwa mają znaczenie kluczowe.  Pierwszy - to niezwykle płodna, czarnoziemna okolica, która przyniosła bogactwo średniowiecznemu Stargardowi, a dzięki udziałowi w Hanzie dała mu szerokie kontakty i otwarcie na świat. Zasobność i ambicje mieszczan zaowocowały dziełami architektury, które zachwycają do dziś. Drugi bodziec dla rozwoju miasta dała kolej, przez utworzenie tu węzła zbierającego wiele żelaznych dróg, jak i posadowienie w Stargardzie największego - ze służących kolei - zakładu na terenie Pomorza. Podczas gdy średniowieczny Stargard jest w różny sposób upamiętniony (Pomnik Historii, szlak Stargard Klejnot Pomorza, ekspozycje w Muzeum), o  drugim fakcie coraz bardziej zapominamy.

 

O stargardzkiej fladze wakacyjnie - sierpień 2020  

  

Flaga to poważna sprawa. Wszak symbolizuje, wyraża, jednoczy i wzywa. Flaga zdobi, ubarwia i oznajmia. Szczególnie kiedy łopocze, ale i wtedy, gdy powiewa, bądź tylko zwisa. Jest często - jedynym czymś ruchomym w statycznej przestrzeni. Zwykle jest bardzo oficjalna i dostojna, bo uświetnia. Czasami występuje w zacnym towarzystwie: naszej dumnej i wiekowej - Narodowej i młodej, przyjaznej - Unijnej. Ale dobrze czuje się w radosnej kompanii, towarzysząc kajakarzom, rajdowcom pieszym i rowerowym, zespołom muzycznym i sportowym. A pomyśleć, że jeszcze trzynaście lat temu Stargard jako jedno z nielicznych miast nie miał swojej flagi.

 

 

Siedem życzeń na 777. urodziny miasta - lipiec 2020  

 

24. czerwca Stargard lokacyjny miał 777. urodziny. Symboliczna wymowa trzech siódemek jest mocna i jednoznaczna. Mamy do czynienia z pełnią, doskonałością i wiecznością. Czy  zatem o przyszłość miasta możemy być spokojni?...  Pisząc poniższe mam pełną świadomość tego, że łatwo nie będzie. Władze centralne grosza skąpią, wpływy do kasy miejskiej zmalały… Wydawałoby się, że w tym kontekście życzenia są nie na miejscu. Otóż zgoda na stagnację czy regres jest jak samosprawdzająca się przepowiednia.  A na to krzepki i żywotny 777-latek nie może sobie pozwolić.

 

 

 

Wystawa aptekarska - wzór do naśladowania - lipiec 2020   

Nowe napiera i bezustannie wypiera przeszłość. Naturalna kolej rzeczy.  Warto jednak ratować pamięć o tym co przemija.  Jest to tak oczywiste, że nietrudno tu o banał. Przedstawiamy tekst, który mówi o eksponowanej już od dekady,  w stargardzkim Muzeum Archeologiczno - Historycznym, wystawie aptekarskiej. Profesjonalizm stargardzkich muzealników, cały łańcuch ludzi dobrej woli, a przede wszystkim determinacja i umiłowanie swojego zawodu przez  Danutę i Jerzego Waliszewskich spowodowały, że udało się pięknie zaprezentować umeblowanie i wyposażenie dawnej stargardzkiej apteki. Dzięki  wyobraźni, wiedzy i talentom  tych nietuzinkowych farmaceutów, to miejsce od czasu do czasu też ożywa, zawsze inaczej i interesująco.

Jest to wspaniały przykład jak można zadbać o zachowanie pamięci o przeszłości swojej profesji.

Jest  ona zaklęta w odstawionych przedmiotach, przemijających technologiach i sposobach działania, sentymentalnych pamiątkach po ulotnych wydarzeniach.

Każdy z zawodów bezustannie się zmienia, ale w każdym jest coś do zachowania dla potomnych.  Warto o to zadbać i pokazać innym.

 

 

Jedno miasto - wiele odsłon. Stargard - 777 lat. - czerwiec 2020

W 2020 roku Stargard obchodzi 777 rocznicę lokacji miasta. Siódemka uznawana jest za liczbę magiczną i w wielu kulturach przypisywano jej szczególne znaczenie. Była między innymi symbolem doskonałości, harmonii i szczęścia. Takie nagromadzenie siódemek dodaje wyjątkowego smaku temu jubileuszowi. Jednak wbrew tej szczególnej symbolice obchody rocznicowe zostały poważnie zakłócone i choć wielu stargardzian jest przekonanych, że obecny okres jest jednym z najpomyślniejszych w historii naszego miasta, to cień koronawirusa właśnie zawisł nad światem i nad Stargardem, i wpływa na nasz nastrój.

Zwykle wszelkie rocznice sprzyjają zadumie, ale w tym roku dotyk pandemii spowodował, że silniej odczuwamy kruchość naszej cywilizacji, że z większą pokorą patrzymy na przyrodę i możliwości człowieka. Choć w życiu naszego miasta zdarzały się przerażające kataklizmy spowodowane przez choroby, to przy tej okazji chciałbym się jednak skupić na innych wydarzeniach w historii Stargardu. Takich, które moim subiektywnym, choć pewnie nie odkrywczym, zdaniem były najbardziej znaczące dla jego dziejów, które radykalnie „przestawiały zwrotnice”. Tak w dobrym, jak i złym kierunku. Właściwie wszystkie z nich były wynikiem procesów, czy wydarzeń, które działy się na szerszej arenie. Stargard rzadko był w nich podmiotem, choć wnosił w nie swoiste cechy. Z konieczności nasze "kamienie milowe" zostały tu opisane dość zdawkowo, ale o niektórych z nich można przeczytać więcej na innych naszych stronach (po przyciśnięciu linka). Ten wybór dziesięciu najważniejszych wydarzeń, bądź zjawisk, w historii miasta nie może się ograniczać jedynie do czasów  po lokacji.

 

   ...Dwudziestoletni - maj 2020

Od paru lat 12 maja obchodzimy Dzień Pionierów Stargardu. Maj jest zawsze piękny i jego urok podkreśla urodę naszego miasta. Dobrze jest wtedy wspomnieć i być wdzięcznym ludziom, którzy przybyli tu jako pierwsi, a potem zostali i wrośli na stałe.

Tak się składa, że na ten dzień przypada też rocznica powstania naszego stowarzyszenia. W tym roku już dwudziesta. Właśnie 12 maja 2000 roku, w gościnnych salach Młodzieżowego Domu Kultury odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. Ta okazja sprzyja refleksji.

 

  Rzecz o zdrowiu – ku stargardzkich serc pokrzepieniu - kwiecień 2020

Utyskiwania na służbę zdrowia w Polsce są raczej powszechne. Niezadowolenie wywołują różne zjawiska związane z tą dziedziną. Narzeka się na trudny dostęp do wyższej klasy świadczeń medycznych, na stan powszechnego szpitalnictwa, na niewspółmierne do dochodów koszty leków i leczenia itd., itd...

Historia – nauczycielka życia, gdy się w nią lepiej wsłuchać, może pomóc każdemu z nas w zdobyciu dystansu do niektórych zjawisk. Niezadowolenie, być może, złagodzi refleksja. Świadomość powtarzalności pewnych zjawisk, a szczególnie konstatacja stałego, mimo zgrzytów, rozwoju ochrony zdrowia nie uleczy nas co prawda, ale wpłynąć może na poprawę samopoczucia, co w sferze tej jest przecież ważne.

Spróbujmy więc prostego zabiegu. Cofnijmy się teraz w czasie, stosunkowo nie tak daleko i przyjrzyjmy się ówczesnym problemom zdrowotnym społeczeństwa, ich skali i specyfice.

 

 

 

 

Nie wykluczmy Kluczewa- marzec 2020

Wizja jest  pociągająca i dość bliska urzeczywistnienia. Już niedługo, może za trzy lata, ruszy Szczecińska  Kolej Metropolitalna. Szybkie, wygodne, regularnie i często kursujące pociągi połączą miejscowości obszaru naszej aglomeracji. Zmodernizowane linie kolejowe od  Stargardu do Polic, od Gryfina do Goleniowa (z lotniskiem), przywrócona życiu  gęsta sieć przystanków kolejowych w samym Szczecinie, integracja z innymi środkami transportu publicznego i wspólny bilet mają sprawić, że do poruszania się wewnątrz metropolii chętniej wybierzemy pociąg plus ewentualnie autobus, czy tramwaj niż własny pojazd. 

Niezależnie od tego przedsięwzięcia w Stargardzie na terenach kolejowych przy ulicy Barnima powstanie parking samochodowy na ok. 300 samochodów z łatwym dojściem na perony. Należy trzymać kciuki by to się udało i to do 2023 roku. Niestety mimo tego, że pierwotnie było to rozważane, projekt Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej nie obejmuje Kluczewa - dzielnicy Stargardu.

 

 Bogatsi o pamięć - luty 2020   

Odwiedzając miasta w centralnej, wschodniej i południowej Polsce  wszędzie spotykamy ślady naszej polskiej historii. Możemy tam przywoływać cienie rodaków, którzy niedawno, bądź przed wiekami tam żyli, budowali, tworzyli, walczyli. W atmosferze tych miast prawie czujemy ich obecność. Często przychodzi refleksja i zazdrość, że w naszym mieście tego brak.

Sporej części ludzi nie wystarcza sama teraźniejszość,  lubią czuć i smakować przeszłość. Głębsze spojrzenie w nią pozwala lepiej widzieć nasze dziś i jutro.  Ale przecież zakorzeniając się w Stargardzie, przyswajając wiedzę o jego dziejach, poczujemy silniej to miejsce. Jeżeli przybliżymy tę historię sobie, również i ją możemy uznać za własną. Stojąc do niej bokiem, a nawet uznając ją za całkiem obcą, oddajemy przeszłość innym  i tym samym pozbawiamy siebie istotnej cząstki naszej stargardzkiej ojczyzny. Bo na lokalny patriotyzm składa się również pamięć o jego przeszłości. A jego siła i poczucie miejskiej tożsamości wzmacnia też przywiązanie do naszej ojczyzny.

 

 

Dni Hanzy – tak daleko a tak blisko - styczeń 2020

W 2026 roku Stargard ma być gospodarzem Dni Hanzy. Będzie to wydarzenie o takim zakresie i zasięgu jakiego jeszcze w naszym mieście nie było.

Obraz współczesnego Stargardu to wynik pracy wielu pokoleń, które rok po roku, wiek po wieku dokładały swoje, aż do uzyskania jego obecnego kształtu. Często ich wysiłek w wyniku kataklizmów dziejowych był obracany w perzynę. Ale sedno naszego miasta, jego układ i najcenniejsze zabytki są widoczne do dziś. Jądro naszego grodu ukształtowało się w czasie, kiedy Stargard wykorzystał swoją szansę jaką dała mu historia i położenie (piszemy o tym na tablicy znajdującej się na szlaku miejskim „Stargard Klejnot Pomorza” oto jej treść). Intensywne uczestnictwo w północnoeuropejskiej wymianie handlowej spowodowało,  że Stargard stał się bogatym i pięknym miastem. Taką możliwość stworzyła Hanza – związek miast ściśle współpracujących w handlu, który umożliwiał też wymianę doświadczeń i w innych dziedzinach życia. Starej Hanzy nie ma już niemal cztery wieki, ale pamiętając o pozytywnej roli tego związku dla wymiany towarów i myśli w dawnych czasach, prawie 200 europejskich miast z 16 państw postanowiło zawiązać stowarzyszenie Nowa Hanza, które ma wspomóc rozwój turystyki i handlu.

 

  Co z historyczną wiatą?- grudzień 2019 


Wreszcie ruszyła - największa po wojnie inwestycja kolejowa w samym centrum Stargardu. Po czasie utrudnień, dopiero jak się zakończy, odczujemy jej pozytywny wpływ na nasz dzień powszedni. Przebudowa stacji  jest potrzebna kolei, ale kto wie, czy nie bardziej, Stargardowi. Usunie wiele barier. Da miastu oddech i nowoczesną przestrzeń, która łączy a nie krępuje. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, który przy ogromie przedsięwzięcia może wydawać się błahy. Na stacji, między innymi, przebudowane zostaną perony. Dostaną nowy  kształt i wygląd. Wiata z peronu drugiego, ani jej elementy nie zostaną wykorzystane w nowym rozwiązaniu.

 


 

  Powrót na główną stronę