Powrót na główną stronę

  Stargardzkie Porozumienie Rowerowe

 

 


APEL
(Stargard, 28-03-2008 r.)
 


My, rowerzyści zgromadzeni na Stargardzkim Szczycie Rowerowym uważamy, że rower może i powinien być alternatywą dla samochodu. Chcemy, aby w naszym mieście można było wygodnie i bezpiecznie poruszać się na co dzień rowerem do pracy, szkoły czy na zakupy.

Stawiamy sobie za cel :
 

 • poprawę warunków poruszania się na rowerze w Stargardzie i okolicy

 •  zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez monitoring, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rowerzystów, jako najsłabszych uczestników tego ruchu

 • popularyzację roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu
  i wypoczynku

  Zwracamy się do władz samorządowych miasta i powiatu stargardzkiego o podjęcie skutecznych działań na rzecz:
  1. Tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju transportu rowerowego w istniejącym systemie komunikacyjnym miasta a w szczególności :
  . uspokojenia ruchu
  . wytyczania pasów i kontrapasów rowerowych
  . śluz rowerowych
  . instalacji w różnych punktach miasta stojaków na rowery
  2. Zmiany nawierzchni planowanych i budowanych dróg rowerowych z kostki „Bauma” na asfaltową jako tańszą, bardziej trwałą, bezpieczniejszą i wygodniejszą dla rowerzystów. Należy pamiętać, że oprócz rowerzystów korzystają z nich inwalidzi na wózkach oraz osoby na wrotkach lub rolkach. Szereg samorządów wprowadziło wręcz nakaz budowy ścieżek z asfaltu.
  3. Stworzenia koncepcji ścieżek rowerowych w mieście i powiecie
  4. Wdrożenia Standardów Projektowych i Wykonawczych dla infrastruktury rowerowej, które winny stać się elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy wszystkich zleceniach, przetargach itp. na prace projektowe i budowlane, które dotyczą ruchu rowerowego.
  5. Likwidacji istniejących utrudnień dla rowerzystów

  Doceniając pro-rowerowe zamierzenia inwestycyjne władz miasta i powiatu chcemy, aby pieniądze publiczne na ten cel były wydawane w sposób przemyślany, zaś powstała dzięki temu infrastruktura rowerowa, mogła stać się jedną z wizytówek naszego regionu.

  Oczekujemy, że deklaracje przyjazne rowerzystom będą składane przez polityków nie tylko przy okazji kolejnych wyborów, lecz praktycznie realizowane na co dzień.
  Jako Stargardzkie Porozumienie Rowerowe składamy propozycję konsultowania planowanych i realizowanych rozwiązań rowerowych na każdym etapie - od koncepcji przebiegu - przez projekt techniczny - do odbioru inwestycji.
  Im na wcześniejszym etapie umożliwi się wnoszenie uwag, tym łatwiejsze będzie ich uwzględnienie, co w konsekwencji zapewni wyższy poziom akceptacji społecznej, zastosowanych rozwiązań. Liczymy, ze współpraca, którą uda nam się nawiązać, będzie korzystna dla wszystkich mieszkańców miasta i powiatu oraz turystów chcących zwiedzić nasze piękne okolice na rowerze.
  Podjęcie wymienionych powyżej działań, poprawi spójność systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta, a w efekcie - bezpośredniość i bezpieczeństwo podróży rowerowych.

  Będzie też dobrym krokiem w kierunku promocji naszej „małej ojczyzny” w kraju i za granicą.
   


Powrót na główną stronę