Kościół św. Jana
Historia budowli sięga XII w., kiedy to książę Bogusław I około 1181 r. nadał joannitom dwór w Stargardzie.
Kształt obecny świątyni - to efekt rozbudowy rozpoczętej w 1408 r., podczas której wykorzystywano najnowsze, ówczesne rozwiązania architektoniczne.

Strzelisty hełm wieży (łączna wysokość 99 m) pochodzi z lat 1892/93. Unikatem na Pomorzu są kryształowe sklepienia kaplic obejścia chóru.

Podczas ogromnego pożaru miasta w 1635 r. ocalał jedynie kościół świętojański wraz z okolicznymi domami.
Wg legendy, widziano nad kościołem białego gołąbka - wysłannika niebios, fruwającego tam i z powrotem.