Brama Młyńska  (Portowa)
Na wieżach widoczne są łańcuchy. Podania różnie o nich mówią: a to, że ilość ogniw odpowiadać miała liczbie stargardzkich głosów na obradach Hanzy, kiedy indziej znów, że to znak wyższego sądow-nictwa w mieście, lub że pochodzą one z zerwanych szcze-cińskich blokad Iny podczas wojny pszennej. W rzeczywistości zaś, wisiały na nich najprawdopodobniej latarnie.