Brama M³yńska  (Portowa)
Najbardziej charakterystyczna budowla Stargardu-nazywan¹ j¹ nawet Bram¹ Herbow¹.