Brama Pyrzycka
Brama Pyrzycka-wybudowana w XIII w., rozbudowana w XV w. (włącznie z przedbramiem). Jedna z trzech bram lądowych Stargardu( w formie zbliżona do nieistniejącej Bramy Świętojańskiej).

Budowla broniła wjazdu od zachodu, przed nią zbiegały się Trakt Pyrzycki (zwany jeszcze w XIX w. Polską Drogą) i droga ze Skalina.

Wg legendy w bramie wisiała ogromna pała z napisem:

"Kto dzieciom w młodości chleb dawał,
  A na starość cierpi biedę,
 Tego można tą pałą obić"