Baszta Białogłówka
Zbudowana w I połowie XV  w. o  wysokości 30m.
Baszta ma podstawę na planie kwadratu,
dalej przechodzi w część cylindryczną.
Wewnątrz 6 kondygnacji (wraz z więziennym lochem). Nazwa od koloru stożka. Są jednak podania, mówiące o obronie tej baszty przez niewiasty - białogłowy.