Cerkiew św. św. Piotra i Pawła
Widok z neogotyckiego wiaduktu nad ulicą Bolesława Chrobrego. Budowla z lat 1889/90., neogotycka, na planie krzyża greckiego. Do 1945 r. świątynia służyła gminie reformowanej (kościół Chrystusa, poświęcony 27 IX 1890), po wojnie, do 1951 r. - katolikom.