Cerkiew św. św. Piotra i Pawła
Widok z ulicy Czarnieckiego.
W głębi: Wały Chrobrego (element stargardzkich plantów) i kościół św. Jana.