Widok na Inę
Ina jest jedną z największych rzek Pomorza. Jej długość wynosi - według różnych źródeł -
128 - 132 km. Najdłuższy dopływ - Krąpiel, ma odcinkami charakter górskiego potoku.

Początki miasta nierozerwalnie związane były z okalającą je rzeką. Niewątpliwie walory obronne, miejsca na którym powstało grodzisko oraz szlak wodny, spowodowały rozwój Stargardu.