Powrót na główną stronę
Kronika

Klubu

Sportowego

"BŁĘKITNI"      To kolejny "subiektywny dokument", który prezentujemy na naszej stronie. Kronikę "Błękitnych" tworzą dwa grube tomy. Pierwszy obejmuje lata 1945-1980 i opisuje szczegółowo dzieje sekcji sportowych, drugi - życie Klubu w całości od roku 1981 do czasów współczesnych (informując m.in. o budowie hali sportowej wraz z hotelem, o modernizacji boiska, itd.). Kronika zawiera dokładne wykazy kolejnych zarządów Klubu i kierownictw sekcji sportowych z lat 1945 - 2001.

Pierwszym twórcą kroniki był wielki pasjonat sportu - Wojciech Mikulski, także piłkarz "Błękitnych". Skrupulatnie gromadził on i zamieszczał w niej materiały do roku 1975.Są to w większości artykuły wycięte z gazet i fotografie czarno-białe o wszystkich sekcjach sportowych, jakie się rozwijały w Klubie. Również o tych, które upadały... W kronice znajdują się też opowieści działaczy, wspomnienia sportowców oraz zapisy własnych przeżyć samego autora.

Od 1975 roku kronikarzem "Błękitnych" jest Witold Mateńko, któremu dużej pomocy w pisaniu kroniki udzielił nauczyciel Mirosław Dobrzański, wzbogacając ją swym pięknym pismem. Obecnie aktualny kronikarz Klubu korzysta głównie z techniki kserowania tekstów i zdjęć. Przyznajmy: nie dodaje to uroku tego typu pracom, ale współcześnie metoda ta jest dość powszechna.

Klub "Błękitni" nie był od początku klubem kolejowym - a takim go właśnie pamiętamy. Pod skrzydłami kolei zaczął działać dopiero od 1948 roku. Od tego też momentu nosił nazwę: Kolejowy Klub Sportowy "Błękitni" Stargard. Obowiązywała ona do ubiegłego roku. Po kolejnej reorganizacji - już bez udziału kolei - działa jako: Klub Sportowy "Błękitni" Stargard.

Początki Klubu sięgają daty 18 maja 1945 roku, kiedy to z inicjatywy przedwojennego lekkoatlety "Warty" Poznań - Tadeusza Świniarskiego, odbyło się pierwsze zebranie założycielskie. A jak do tego doszło, czytamy w kronice: "W dniach od 15 do 18 maja 1945 roku w piekarni ob. Świniarskiego Tadeusza w Stargardzie przy ul. Armii Czerwonej 20 (obecnie - Marsz. Józefa Piłsudskiego) zbierały się grupy młodzieży i starszych - za smacznym pieczywem, którego wszyscy pragnęli, a które już produkował ob. Świniarski. Z czynu pracy, z codziennych potrzeb mieszkańców powstały znajomości mówiących o wszystkich tematach, interesujących ówczesne społeczeństwo. Pracowity ambitny rzemieślnik piekarz-cukiernik "ujawnił się" w postaci niepospolitego sportowca. Jego to była myśl. Jego projekt założenia pierwszego polskiego klubu sportowego na terenie m. Stargardu. Tworzyła się więc pierwsza organizacja społeczna w Stargardzie po tygodniu zakończenia wojny (9.V.1945)."

Nieco później - 25 maja 1945 roku po treningu wyłoniono "trzon pierwszej drużyny piłkarskiej klubu sportowego o nazwie, której nie znaliśmy jeszcze tego dnia." Do pierwszego na Pomorzu Zachodnim meczu piłkarskiego drużyny Klubu doszło na początku czerwca 1945 roku. Przeciwnikiem była... "drużyna Kraju Rad". Oto, co zostało zapisane w kronice: "Do tego meczu Zarząd Klubu zaopatrzył drużynę w jednolite kostiumy sportowe - o niebieskim odcieniu. Nie było więc wątpliwości, że to właśnie barwy pierwszych koszulek sportowych zadecydowały o nazwie Klubu - "Błękitni". Barwy pokoju, barwy polskiego Pomorza! Ogromna radość zapanowała wśród członków Zarządu i zawodników - że do pierwszego "historycznego" spotkania doszło właśnie z drużyną zaprzyjaźnionych wojsk radzieckich. Powaga meczu spowodowała wygranie tego meczu przez KSK "Błękitni" w stosunku 4:2."

Kronika znajduje się w siedzibie KS "Błękitni" przy ul. Ceglanej 11. Na marginesie warto dodać, że na podstawie tej kroniki trzej studenci: Ryszard Jarzyna, Ferdynand Roczniak i Andrzej Lemańczyk napisali prace magisterskie. Taki to jest materiał!


Karol Rosiak - piłkarz i lekkoatleta, zwycięża w popularnych "Biegach narodowych" - Stargard 1949 r., meta: Plac Wolności.


Drużyna bokserska KS "Błękitni" - Stargard 1946 r.


Powrót na główną stronę