Powrót na główną stronę
W 50-lecie

PTK-PTTK

na Ziemi

Stargardzkiej      Jest to zbiór dokumentów (kserokopii) nazwany: "W 50-lecie PTK-PTTK na Ziemi Stargardzkiej" z podtytułem: "Trwałe znaki turystów w Stargardzie". Kronika składa się z dwóch albumów, każdy ma ok. 100 stron formatu A4. W obu zeszytach znajduje się 55 czarno-białych i kolorowych zdjęć, wśród których widnieją wspomniane "trwałe znaki turystów": głazy z wykutymi napisami i tablice pamiątkowe. Do ich powstania przyczyniło się wiele osób z kadry PTTK w okresie minionych 50 lat, a także wojsko, władze miasta i okolicznych gmin.

Z kroniki można się ponadto dowiedzieć, że 15 czerwca 1946 roku w Starogrodzie założony został pierwszy na Pomorzu Zachodnim, Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, który w 1950 roku przeobraził się w Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Jest tam też dużo informacji o twórcy Oddziału PTK - Eugeniuszu Góreckim. Dzięki temu pomysłowemu stargardzianinowi z Legionowa - maszyniście stargardzkiej Parowozowni - podczas jednej z zabaw tanecznych w obecnym Klubie Garnizonowym (wówczas Domu Kultury im. Wandy Wasilewskiej) deklaracje podpisało 64 członków założycieli PTK.

Oto jak odnotowano w kronice te początki:
Był to okres pionierski, trudny i niespokojny. Do miasta i okolic przybywali ludzie ze swoimi problemami i zmartwieniami, nie bardzo pewni tego, co im przyniesie jutro, a do tego bez znajomości miasta i okolic, w których przyszło im zamieszkać. Budziło się w nich pragnienie poznania naszego regionu, jego przeszłości i słusznie wierzyli, że ktoś się tym zajmie, że ktoś im to przybliży. Tak się też stało. Znaleźli się ludzie, którzy wśród ruin i zgliszcz Stargardu oraz innych miast i wsi regionu, zaczęli dostrzegać piękno zabytków architektury i piękno przyrody. Dla poznania historii tej ziemi, zaczęli poszukiwać i zbierać różne materiały poznawcze, sięgali do wszelkich dostępnych źródeł historycznych, zaczęli tłumaczyć na język polski opracowania w innych językach.

Omawiany zbiór na stałe znajduje się w Izbie Pamięci Oddziału Kolejowego PTTK im. Eugeniusza Góreckiego w Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17. Szczegółowo z kroniką można się zapoznać (po planowanej wystawie) w każdy poniedziałek o godz. 17, a na życzenie - każdego dnia, o każdej porze.


Powrót na główną stronę