Powrót na główną stronę
Kronika

Szkoły

Podstawowej

Nr 10 - Nr 1

w Stargardzie      Co, jak co, ale w "Dziesiątce" doceniają znaczenie kronik. Wszyscy dotychczasowi dyrektorzy, personel pedagogiczny, wychowawcy klas, pracownicy biblioteki, opiekunowie kół zainteresowań (szczególnie krajoznawczo-turystycznych) przez lata dbali o pozostawienie trwałych śladów mijających lat życia szkoły. Mogliśmy się o tym przekonać w maju br., kiedy z okazji 35-lecia SP nr 10 zorganizowano wystawę tych swoistych dokumentów. Wyeksponowano na niej: 9 tomów kroniki szkoły, 2 tomy księgi zasłużonych uczniów, 2 tomy kroniki Kół Turystycznych "Żaczki" i "Czarne Stopy" oraz 6 tomów kronik klasowych.

Z najstarszego tomu kroniki dowiadujemy się, że Szkoła Podstawowa nr 10 powstała jako Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego w 1966 roku. Budowano ją dwa lata. Jej patronem jest Juliusz Słowacki.

Pierwszym kierownikiem "Dziesiątki" była Zofia Pedryc. Następnie szkołą zarządzali: Kazimierz Nowicki, Urszula Paulińska, Michalina Kasicka. Od 1993 roku jej dyrektorem jest Jadwiga Roszak.

Kronikarzami w SP 10 byli przeważnie pedagodzy i wychowawcy. Najwięcej ofiarności w tej dziedzinie wykazała Urszula Paulińska. Obecnie kroniki szkoły prowadzą: Elżbieta Żebrowska, Anna Kubiak i Irena Chudziak. Z kolei w prowadzeniu kronik turystycznych nie mają sobie równych Tadeusz Najda i Elżbieta Kaczmarczyk.

Jak wynika z kroniki, "Dziesiątka" należy do najlepszych podstawówek w powiecie. Jej kadra pracuje z uczniami na podstawie własnych programów autorskich. W szkole wiele dzieje się także poza lekcjami. Funkcjonuje tu świetlica, w której po południu działa Klub Opieki Zajęć Pozalekcyjnych. Są też liczne koła zainteresowań: teatralne i osobno - małych miłośników teatru, plastyczne, informatyczne, polonistyczne, przyrodnicze, turystyczne oraz chór i klub europejski. Można uprawiać sport. Odbywają się konkursy matematyczny i wiedzy o zdrowiu, ponadto: święto patrona szkoły, dni sztuki japońskiej, zbiórka pieniędzy na WOŚP, pożegnanie uczniów ostatnich klas i nauczycieli odchodzących na emeryturę. W czasie wakacji organizuje się wielodniowe wycieczki po Polsce. Ponadto w SP nr 10 działają: Szkolna Kasa Oszczędności, Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem i Polski Czerwony Krzyż. "Dziesiątka" od wielu lat współpracuje ze szkołą z Gereswalde koło Prenzlau w Niemczech.

Od 1 września 35-letnia dotychczasowa Szkoła Podstawowa nr 10 ma nr 1 wśród szkół podstawowych miasta. To skutek niedawno przeprowadzonej kolejnej reorganizacji stargardzkiej oświaty. Trzeba się będzie przyzwyczaić, że "Dziesiątka" to "Jedynka"...

Wróćmy jednak do najstarszej kroniki szkoły i do zapisków o początkach jej działalności:

"Wraz z dźwiękiem dzwonka rozpoczyna się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1966/67. Ucichł gwar i hałas. Uczniowie ustawili się parami według klas, otaczając szpalerem najmłodszych, którzy zajęli miejsca siedzące na ławeczkach. Chór szkolny odśpiewał "Międzynarodówkę". Na mównicę weszła pani Zofia Pedryc - kierowniczka Szkoły Podstawowej nr 10. Uczniowie, wychowawcy oraz rodzice w skupieniu wysłuchali przemówienia nowej kierowniczki, która życzyła uczniom dobrych wyników w nauce, nauczycielom - zadowolenia w ich ciężkiej pracy nad kształtowaniem charakterów i umysłów dzieci a rodzicom - korzystnej współpracy domu ze szkołą. Następnie do zebranych przemawiali przedstawiciele władz miejskich. Uczniowie w podzięce za życzenia wręczyli wszystkim kwiaty. Po tych uroczystościach znów rozległ się dźwięk dzwonka. Tym razem wzywał on uczniów do klas. Niestety, wszyscy musieli udać się do pomieszczeń szkół nr 3 i nr 2, z których gościnności korzystamy. Budynek nowej szkoły nie został na czas oddany do użytku. Czekając na zakończenie budowy nowej szkoły, dzieci uczą się w dość trudnych warunkach. Jest ciasno. Oddziałów mamy więcej, aniżeli pomieszczeń. Niektóre klasy uczą się w szatni lub w auli.

Pierwsze miesiące pracy były trudne. Brak było pomocy naukowych, poza nielicznymi wyjątkami.

Dzieci przychodzą do szkoły na trzecią zmianę. Zajęcia kończą się o godz. 17.45. Do Szkoły Podstawowej nr 10 uczęszcza 818 uczniów. Otrzymaliśmy je z podziału na rejony: ze Szkoły Podstawowej nr 2 - 250 i ze Szkoły Podstawowej nr 3 - 568. Uczniowie ci pochodzą przeważnie ze środowisk robotniczych. Wielu z nich jest przerośniętych, szczególnie w klasach V i VI. Nagminnym zjawiskiem wśród młodzieży jest palenie papierosów."

(zl, bk)


Powrót na główną stronę