Powrót na główną stronę

Wystawa stargardzkich kronik (2001)     
K
roniki jakich instytucji organizacji i osób prywatnych e można było obejrzeć na naszej ekspozycji? Oto ich wykaz:

Chór Echo - Arioso
Dom Kultury Kolejarza
Młodzieżowy Dom Kultury
Muzeum Miasta Stargardu
Stargardzkie Centrum Kultury
Gmina Stargard
Księga Zasłużonych Powiatu i Miasta
Miasto Stargard
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie
6. Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. K. Plisowskiego
Klub Garnizonowy Stargard
Komenda Powiatowa Policji
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
Klub Pływacki NEPTUN Stargard
Klub Sportowy BŁĘKITNI - Sekcja Tenisa Stołowego
Klub Sportowy BŁĘKITNI
LKS POMORZE
50 lat działalności PTK-PTTK
50 lecie PTK-PTTK na Ziemi Stargardzkiej
Eugeniusz Górecki w pisanych pamiętnikach
Fotokronika osobista - Jak zostałem przewodnikiem
Klub Krajoznawczy PTTK
Klub Narciarski PTTK w ZNTK
Klub SENIORA PTTK w ZNTK Stargard
Klub SENIORA PTTK
Koło Przewodników PTTK Oddziału Stargard
Koło PTTK - GEPARDY
Koło PTTK ENERGETYK Stargard
Koło PTTK Pająki
Najstarsze pisma PTK-PTTK zebrane na 50-lecie
Oddział Kolejowy PTTK Stargard im. Eugeniusza Góreckiego
Oddział PTTK w ZNTK Stargard
Organizacja 50 lecia PTK-PTTK na Ziemi Stargardzkiej
SKKT-PTTK Gimanzjum nr 2
SKKT - PTTK KAJTKI w S.P. nr 5
SKKT-PTTK w S. Podst. Nr 10
Liga Obrony Kraju - ul. Ochronna 9
Towarzystwo Przyjaciół Stargardu
Związek Nauczycielstwa Polskiego (Koło Emerytów)
Andrzej Kiewlicz - album-kronika
Andrzej Kiewlicz - kronika prywatna
Dom Dziecka - ul. Generała Andersa
Liga Morska Zespołu Szkół nr 1
Pamiętnik osobisty z lat 1945-1947
"Jak Przeżyłem rok 2000"
Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich
Parafia N.M.P. Królowej Świata
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego (Arcybractwo)
Parafia p.w. Św. Ducha
Parafia p.w. św. Józefa
Wędrówki śladami Jana Pawła II
Wędrówki śladami Świętego Wojciecha
25.Drużyna ZHP Stargard im. Stanisława Grońskiego
Komenda Hufca ZHP Stargard
Krąg Seniora Z H P
ELSTAR (dawny PZŻ) Stargard
Grupa Robót Elektroenergetycznych Stargard PKP
MPGK Stargard
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego Kluczewo
PSS SPOŁEM - Stargard
Spółdzielnia Mieszkaniowa Stargard - Osiedle Zachód
Zakład Transportu i Maszyn Drogowych na Grobli 4 (40 lecie)
Zjazd Służby Drogowej PKP Stargard
ZNTK Stargard
Liceum Katolickie
Liceum Ogólnokształcące nr 1
Liceum Ogólnokształcące nr 2
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
Przedszkole nr 1
Przedszkole nr 2
Przedszkole nr 3
Przedszkole nr 4
Przedszkole nr 6
Szkoła Podstawowa nr 10
Szkoła Podstawowa nr 3
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 5 - kroniki-albumy uczniów
Szkoła Podstawowa nr 5
Szkoła Podstawowa nr 7
Szkoła Specjalna Podstawowa i Gimnazjum
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa; Centrum Kształcenia Kadr
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Zespół Szkół Publicznych nr 1
Zespół Szkół Publicznych nr 2
Zespół Szkół Publicznych nr 3
Zespół Szkół Publicznych nr 4
Zespół Szkół Publicznych nr 5
Zespół Szkół Rolniczych
Zespół Szkół Transportowych
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
Zespół Szkół Zawodowych nr 2
Zespół Szkół Zawodowych nr 3
Żłobek Miejski nr 2 - Osiedle Zachód


Powrót na główną stronę