Alicja Golisz - Wollek

 

Z wykształcenia historyk (po UAM w Poznaniu), była członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Stargardu, a także współtwórcą i pierwszym rektorem stargardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (od 2000 roku), kiedy to działał jeszcze w ramach TPS.

Po utworzeniu stowarzyszenia UTW w Stargardzie, od września 2002, została jego pierwszym prezesem (do 2005 roku). W 2010 roku otrzymała tytuł Honorowego Prezesa UTW. Była ciepłym i miłym człowiekiem.

 

Wcześniej, w czasie pracy zawodowej, uczyła Szkole Podstawowej nr 5, a przed emeryturą w LO 1.

Odeszła na zawsze 27 lipca 2013 roku w wieku 74 lat.