Daniel Buda był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Stargardu przez wiele lat - niemal od początku. Przez kilka lat przewodniczył Kołu mniejszości niemieckiej w Stargardzie.  Zmarł 29 października  2017 roku w wieku 76 lat.