Edward Olszewski – odszedł od nas 2 maja 2006 roku, a urodził się 31 października 1931 roku. Przez pół wieku był stargardzianinem.

Niewielu mieszkańców naszego miasta tak, jak on, żyło Stargardem, czuło jego puls i chciało przekazać swoją nim fascynację. Jego pasją była Ziemia Stargardzka. Poznawał ją nieustannie, wędrując, odkrywając, fotografując i opisując jej tajemnice i atrakcje. Dużo pisał o obiektach swego zainteresowania. Spod jego pióra wyszły m.in.: „Stargardzkie ABC” i, we współpracy z Marianem Skwarą, „Ziemia Stargardzka z bliska”.

Edward był wielkim społecznikiem. Niesłychanie kreatywny, samodzielny, ale też niezwykle chętny do współpracy z innymi, pragnący towarzystwa i otwarty na innych.

Był harcerzem, od 1968 roku - przewodnikiem turystycznym, członkiem PTTK, a później jednym z trzech inicjatorów utworzenia naszego stowarzyszenia, członkiem jego komitetu założycielskiego, a później członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. Dał nam bardzo wiele przez swój spokój, wiedzę, pomysłowość i determinację w dążeniu do celu.

Był też jednym z dwóch inicjatorów powstania stargardzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W wielu naszych przedsięwzięciach był nadzwyczaj aktywny. Gdy szukaliśmy siedziby dla TPS-u, to właśnie Edward wyszukał zapuszczone, zawilgocone pomieszczenia w piwnicach Ratusza Staromiejskiego. Aktywnie włączył się w trud ich remontu i urządzania. Dzisiaj prezentują się wspaniale, służąc nam i mieszkańcom miasta.

Otrzymał wiele odznak PTTK, a w 2002 roku został laureatem nagrody Prezydenta Stargardu dla Stargardzkich Twórców Kultury. Pośmiertnie Rada Miejska przyznała mu tytuł Zasłużony dla Miasta Stargardu.

My tepeesiacy szczególnie mocno odczuwamy brak Edwarda wśród nas.