Jerzy Wąsiewicz urodził się w 1926 roku. Był członkiem współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastyczny "Brama" i Towarzystwa Przyjaciół Stargardu. Animator sztuk plastycznych i współorganizator życia artystycznego na terenie Ziemi Stargardzkiej. Laureat nagrody Prezydenta Stargardu dla twórców kultury. Zawsze pełen ciekawości świata i radości życia. Zmarł 21 czerwca 2017 roku