Powrót na główną stronę

 

RYS HISTORYCZNY STARGARDZKIEJ

      ORKIESTRY DĘTEJ I BIG BAND-u 2 STARGARD.

       

Stargardzka Orkiestra Dęta powstała  w  1946 roku przy Domu Kultury Kolejarza.

  Pierwszym dyrygentem orkiestry był  Mieczysław Sebastianowicz.  Od 1970 roku kierownictwo nad orkiestrą obejmuje Benedykt Grzeszak, który dyrygował aż do 2011 roku. Wtedy też orkiestra obchodzi swoje 65 urodziny. Od roku 2011 kierownictwo muzyczne nad orkiestrą zostało przekazane Mirosławowi Wesołowskiemu, który dyryguje orkiestrą do dnia dzisiejszego.

    W 2013 roku na bazie wspomnianej orkiestry zawiązał się Big Band 2 Stargard, który jest kontynuacją Big Band-u Stargard działającego przy DKK na przełomie lat 1970-1980.

   Obecny skład zespołu to 22 muzyków w tym 4  z byłego Big Band-u Stargard.

Big Band 2 Stargard koncertuje prezentując repertuar oparty głównie na muzyce rozrywkowo-jazzowej stworzonej przez wspaniałych kompozytorów m.in. Glenna Millera.